Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

De selectiegroep acrogym is een van de twee wedstrijdgroepen van onze turnvereniging. De trainsters van deze groep zijn Sanne Heijnen, Monique Niessen, Kyra Verkooyen en Merel Heijnen.  De groep bestaat uit meiden van 7 tot ongeveer 20 jaar die door de trainsters op talent zijn gescout. Dat is dan ook de enige manier om lid te worden van deze acrogroep. Acrogym onderscheidt zich als discipline binnen de gymsport omdat samenwerken en vertrouwen centraal staan. Het is een teamsport waarbij de meiden in twee- of drietallen trainen en hun oefeningen op wedstrijden uitvoeren.


De teamspirit van de acrogroep wordt door de trainsters gestimuleerd door tijdens de trainingen aandacht te besteden aan onderlinge binding, samenwerking en het groepsgevoel. Verder organiseren de trainsters ongeveer tweejaarlijks een acrokamp. In de jaren dat er geen kamp is, organiseren de trainsters een acrodag. Teambuilding staat als doel centraal. De bekostiging van deze activiteiten vindt deels plaats door de opbrengsten voortvloeiend uit het verzorgen van demonstraties en deels door een eigen bijdrage van de acrogymnasten zelf.

Alle leden uit deze groep nemen in teamverband deel aan wedstrijden. Gedurende het seizoen ontwikkelen de wedstrijden zich van de Limburgse Kampioenschappen naar de Nederlandse Kampioenschappen. Doorstroming van de wedstrijden wordt bepaald door de prestaties en scores die de teams behalen. Naast de spanning en de prestatiedrang van de wedstrijden staat vooral plezier centraal. Het is een hechte groep die bijvoorbeeld met z'n allen een wedstrijddag afsluiten bij McDonald's. Daarnaast komt het groepsgevoel terug tijdens de diverse demonstraties die de hele acrogroep geeft tijdens verschillende evenementen in de regio.

Tijdens wedstrijden en demonstraties straalt de acrogroep eenheid uit door in dezelfde outfit te verschijnen. Zo bezit de vereniging over wedstrijdkleding en heeft ieder lid van de selectiegroep een verenigingspakje. De aanschaf van dit turnpakje is voor alle selectieleden dan ook verplicht. Werkgroep kleding verzorgt de aanschaf en het vernieuwen van deze pakjes (iedere twee à drie jaar).

Contributie voor het trainen in de selectiegroep acrogym is hoger dan voor de recreatiegroepen. Dit komt door de hogere kosten die door deze groep worden gemaakt (wedstrijdkosten en trainingsuren). Informatie over de contributie en over de betaling van wedstrijdgelden, klik hier.

 

Acroselectie 1718

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix