Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

 

Proeflessen:
Heeft u interesse om proeflessen te volgen bij Turnvereniging Patrick, kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie. Via het emailadres ledenadministratie@tvpatrick.nl kunt u twee vrijblijvende proeflessen plannen mits er geen wachtlijst voor de betreffende groep is. Na afloop van deze twee lessen krijgt u indien gewenst een inschrijfformulier om het lidmaatschap definitief te maken. 

Nieuwe leden:
Wanneer nieuwe leden de derde les komen trainen, wordt het ingevulde aanmeldingsformulier meegenomen en ingeleverd bij de trainster. Let op dat u ook het automatische incassogedeelte invult en van een handtekening voorziet voor onze administratie. 
Het aanmeldingsformulier kunt u ook via deze link genereren.

Contact:
Bij het invullen van het aanmeldingsformulier is het belangrijk om een telefoonnummer te noteren waarop u het beste te bereiken bent ten tijde van de lessen. Dit zodat we u altijd kunnen contacteren mocht dit noodzakelijk zijn. Uw telefoonnummer zal via de presentielijst aan de trainsters gecommuniceerd worden. Verder vragen we u om een e-mailadres in te vullen aangezien vrijwel alle communicatie via de mail geschiedt (waaronder belangrijke wijzigingen en de twee maandelijkse nieuwsbrief).
Ook voor u als ouders is het natuurlijk belangrijk om de trainster van de betreffende groep te kunnen bereiken (bijvoorbeeld in geval van afwezigheid of bij vragen). Hierom zal u van de trainster een visitekaartje met alle benodigde gegevens ontvangen. 

Afmelden als lid:
Afmelden als lid kan alleen schriftelijk via onze ledenadministratie gebeuren. Dit kan door een email te sturen naar ledenadministratie@tvpatrick.nl of door een afmeldingsformulier bij de trainster in te leveren. Mondelinge afmelding bij de trainster voldoet niet!
Het afmeldingsformulier kunt u via de trainster krijgen of kunt u via deze link downloaden. 

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk per de eerste van de maand met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld het lidmaatschap opzegt per 1 oktober (de opzegging dient dan voor 1 oktober bij de ledenadministratie binnen te zijn), dan dient de contributie te worden betaald tot en met oktober. Het laatste contributiebedrag zal dan geïncasseerd worden rond 3 oktober.

Wijzigingen:
Voor ons en uw gemak is het van belang dat wijzigingen in contactgegevens aan de ledenadministratie worden doorgegeven.


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix