Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

Turnvereniging Patrick is een vereniging zonder winstoogmerk. We hebben daarom de afgelopen jaren onze reserves en de gemeentelijke subsidie ingezet om bovenstaande te kunnen bekostigen. De ontvangen subsidie hebben wij de afgelopen jaren ingezet om meer dan de helft van de door u verschuldigde Bondscontributie aan de KNGU voor onze rekening te nemen. In de eerste helft van 2017 heeft het bestuur de financiële situatie van de vereniging tegen het licht gehouden en heeft moeten concluderen dat,  willen wij als vereniging integer handelen, wij trainsters met zelfstandige lesbevoegdheid in dienst moeten nemen. Als bestuur zijn wij in gesprek gegaan met de betreffende trainsters en  hierna is er in alle redelijkheid een lager uurtarief vastgesteld. Echter, we dienen de betreffende trainsters nog steeds in dienst te nemen, waardoor de vereniging werkgeverslasten verschuldigd is aan de belastingdienst. Dit is een hoge kostenpost voor de vereniging.

Begin 2017 is een nieuw contributiesysteem geïntroduceerd. Gelet op alle kosten is het bestuur genoodzaakt met ingang van 1 januari 2018 het contributiesysteem te wijzigen en de contributie fors (ruim 50%) te verhogen. Dit alles is toegelicht in de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2017. Naar aanleiding van de onderbouwing hebben de aanwezige leden begrip voor de situatie getoond en hebben vervolgens hun goedkeuring gegeven voor deze rigoureuze prijswijziging.

Wat betekent bovenstaande concreet?
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de contributie vooraf in 12 gelijke termijnen (=maandelijks) geïncasseerd. Er vindt een wijziging plaats in de contributie-opbouw. Daarnaast worden het eerder ingestelde maximum contributiebedrag en de gezinskorting afgeschaft.

Het contributiebedrag wordt als volgt opgebouwd:
1e activiteit: 100% betaling van maandbedrag
2e activiteit: 75% van maandbedrag
3e activiteit: 50% van maandbedrag

Hierbij is de eerste activiteit, de activiteit met de meeste trainingsuren en de laatste activiteit, de activiteit met de minste trainingsuren. Daarnaast wordt de bondscontributie eveneens verdeeld over 12 gelijke termijnen. Het totale contributiebedrag is dus inclusief de bondscontributie. 

De contributiebedragen zijn als volgt vastgesteld:

Activiteit Leeftijd Aantal uren Contributiebedrag
recreatief turnen / jazz tot en met 15 jaar 1 uur €20,23
recreatief turnen / jazz 16 jaar en ouder 1 uur €20,62
gezond en fit / jazz 5 16 jaar en ouder 1 uur €22,62
recreatie acrogymnastiek tot en met 15 jaar 1,5 uur €24,23
recreatief turnen / jazz tot en met 15 jaar 2 uur €34,11
reacreatie acrogymnastiek + recreatief turnen / jazz tot en met 15 jaar 2,5 uur €38,11
wedstrijdgroep turnen/acro tot en met 15 jaar 4 uur €40,73
wedstrijdgroep turnen/acro 16 jaar en ouder 4 uur €41,12
wedstrijdgroep turnen/acro + recreatiegroep turnen / jazz tot en met 15 jaar 5 uur €54,61
wedstrijdgroep turnen/acro + recreatiegroep turnen / jazz 16 jaar en ouder 5 uur €54,99
wedstrijdgroep turnen/acro + recreatie acrogymnastiek tot en met 15 jaar 5,5 uur €57,61
wedstrijdgroep turnen/acro + 2 uur recreatief turnen / jazz tot en met 15 jaar 6 uur €63,86
2 wedstrijdgroepen turnen/acro* tot en met 15 jaar 8 uur €69,98
2 wedstrijdgroepen turnen/acro + recreatief turnen* tot en met 15 jaar 9 uur €79,23

 * = verworven recht, combinatie niet meer mogelijk

Inschrijfkosten:
De eerste twee lessen zijn proeflessen. Het inschrijfformulier wordt dus de derde les bij de trainster ingeleverd. De inschrijfkosten bedragen € 25,- en worden tegelijkertijd met de eerste contributie geïncasseerd. 

Opzegging:
Per 1 september 2016 is de opzegtermijn van het lidmaatschap gewijzigd. Opzegging van het lidmaatschap is sinds de genoemde datum mogelijk per de 1ste van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u bijvoorbeeld het lidmaatschap opzegt per 1 oktober (de opzegging dient dan voor 1 oktober bij de ledenadministratie binnen te zijn), dan dient de contributie te worden betaald tot en met oktober. Het laatste contributiebedrag zal dan geïncasseerd worden vóór 8 november.

Wedstrijdkosten:
Voor de leden van de wedstrijdgroepen geldt dat er van de turnsters een bijdrage in de wedstrijdkosten gevraagd wordt. Dit wordt per wedstrijd bepaald. Voor meer informatie over wedstrijdgroepen verwijzen we naar de informatie over wedstrijdgroepen.

 

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix