Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

Turnvereniging Patrick streeft naar veiligheid, kwaliteit en integriteit voor al haar leden en betrokkenen. Daarom hanteren wij afspraken die voor iedereen gelden. Hieronder een kort overzicht van de verwachtingen naar onze leden. 

Regels rondom de sportlessen:

  • 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn om mee te kunnen helpen met het opbouwen van de materialen en toestellen;
  • Voordat de les is begonnen, mag er niet op de toestellen 'gespeeld' worden vanwege de veiligheid;
  • Tijdens de les worden er geen sieraden gedragen;
  • Leden met lange haren dragen deze in een staart. NB: in de turnhal wordt van alle leden verwacht dat zij een knot of vlecht dragen;
  • Geen kauwgom of ander snoep meenemen/eten in de sportzaal;
  • Sleutels, telefoons en andere waardevolle spullen kunnen meegenomen worden in de Bandert om vervolgens voorin bij de spullen van de trainsters te leggen. Dit om te voorkomen dat spullen zonder toezicht in het kleedlokaal achterblijven; 
  • Ouders verlaten na het brengen van hun zoon/dochter de zaal, met uitzondering van kijklessen*;
  • Ouders die hun kinderen komen ophalen, spreken met hun zoon/dochter binnen af. Dit zodat trainsters toezicht kunnen bewaren;
  • Bijzonderheden aangaande uw zoon/dochter dienen bekend te zijn bij de trainsters van de groep;
  • Belangrijk is dat uw zoon/dochter wordt afgemeld (met vermelding van de reden) wanneer er niet naar een training kan worden gegaan. Zo zijn trainsters op de hoogte en kan hiermee rekening gehouden worden.

Kijklessen:
Iedere eerste training van de maand is er kijkles bij de recreatiegroepen. 
Dit houdt in dat ouders/verzorgers of andere geïnteresseerden kunnen komen kijken naar een training. Tijdens de overige trainingen verwachten wij dan ook van ouders dat zij na het brengen van de kinderen de zaal verlaten. Wanneer uw zoon/dochter zijn of haar eerste twee proeflessen heeft, mag er tijdens deze twee lessen uiteraard wel langs de kant meegekeken worden.
Voor de selectiegroepen geldt deze regeling niet. Dit in verband met de te leveren inspanningen van de turnsters en de voorbereidingen op wedstrijden. 


Nog enkele belangrijke zaken:
Onze trainsters:
De trainsters binnen onze vereniging krijgen allemaal een gedegen opleiding vanuit de KNGU. Deze trainsters in opleiding worden binnen onze vereniging begeleid door praktijkbegeleiders. Dit alles om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter kwalitatief goede sportlessen krijgt aangeboden.

Activiteiten:
De turnvereniging organiseert enkele malen per jaar een activiteit. De meeste activiteiten vinden tijdens de lessen plaats. Uitzonderingen hierop zijn de kermisoptocht, clubkampioenschappen en demodag. Het ene jaar organiseren we clubkampioenschappen en het andere jaar een demodag (einde van het seizoen). Wij kunnen u natuurlijk niet verplichten uw zoon of dochter hieraan deel te laten nemen, maar stellen deelname van zoveel mogelijk leden enorm op prijs. Trainingen voorafgaand aan deze activiteiten worden namelijk veelal besteed aan het oefenen van een demo.

Verenigingstenue:
We vinden het belangrijk als turnvereniging een verzorgde uitstraling te hebben tijdens activiteiten. Daarom is er besloten tot een verenigingstenue. Het tenue bestaat uit ons oranje T-shirt met zwarte legging en dit shirt dient bij inschrijving te worden aangeschaft. Meer informatie voor nieuwe leden is hier te vinden. Onze technische staf is herkenbaar aan een vergelijkbaar uniform. 

Bereikbaarheid:
De trainsters willen graag in staat zijn u te bereiken tijdens de les.Houd hier rekening mee met het doorgeven van het telefoonnummer op het inschrijfformulier.
Als u tijdens de les ergens anders te bereiken bent, kunt u dit doorgeven aan de trainster. Dit geldt ook voor geheime telefoonnummers.

Groepsindeling:
Groepsindelingen zijn normaliter gebaseerd op leeftijd. Onze ledenadministratie beslist in welke groep een kind gaat sporten. Hiermee worden groepsgrootte, veiligheid en kwaliteit nagekomen.

Informatie:
Tweemaandelijks komt een nieuwsbrief uit met belangrijke informatie voor leden en ouder(s)/verzorgers. Tussentijdse informatie wordt via de mail verstrekt. Bij vragen kan contact worden opgenomen met onze ledenadministratie.

Vrijwilligers gezocht:
Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Wij denken hierbij niet gelijk aan een bestuursfunctie of trainer (kan wel natuurlijk, graag zelfs), maar voor het organiseren van enkele activiteiten hebben we veel mensen nodig. Bij interesse, aarzel niet om contact op te nemen!

Kleedkamers 'In de Bandert':
Wij verzoeken de leden die op dinsdag in de Bandert komen sporten om de laatste twee kleedlokalen (4 en 5) niet te gebruiken. Dit vanwege bezetting door een andere vereniging.  

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix