Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

Wegens organisatorische redenen hebben wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moeten verplaatsen en hiermee komt de geplande ALV van 30 juni te vervallen. 

De afmeldingen die wij inmiddels van diverse leden mochten ontvangen blijven van kracht. Mocht u zich hebben afgemeld voor 30 juni maar wel aanwezig kunnen zijn op 29 september, geeft u dit dan nog even aan via de mail.
Hierbij nodigen wij u dan nogmaals uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden ovrijdag 29 september a.s. om 21.00u in de turnhal aan de Diepstraat.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Introductie bestuursleden
3. Financieel jaarverslag/verslaglegging kascommisie/verlening décharge
4. Vaststelling kascommissie 2017
5. Contributiesysteem
6. Vaststelling begroting 2018
7. Rondvraag en mededeling ALV 2018

De in de agenda genoemde financiële stukken liggen tijdens de ALV ter inzage. Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, dient u dit aan te geven middels een mail naar tvpatrick@telfortglasvezel.nl.


Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix