Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

 

Proeflessen:
Heeft u interesse om proeflessen te volgen bij Turnvereniging Patrick, kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie. Via het emailadres ledenadministratie@tvpatrick.nl kunt u twee vrijblijvende proeflessen plannen mits er geen wachtlijst voor de betreffende groep is. Na afloop van deze twee lessen krijgt u indien gewenst een inschrijfformulier om het lidmaatschap definitief te maken. 

Nieuwe leden:
Wanneer nieuwe leden de derde les komen trainen, wordt het ingevulde aanmeldingsformulier meegenomen en ingeleverd bij de trainster. Let op dat u ook het automatische incassogedeelte invult en van een handtekening voorziet voor onze administratie. Gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier mag het nieuwe lid een verenigingsshirt passen. De kosten hiervoor worden automatisch geïncasseerd, zie hiervoor het kopje contributie. Het oranje verenigingsshirt wordt tijdens activiteiten gedragen om uniformiteit uit te stralen. 
Het aanmeldingsformulier kunt u ook via deze link genereren.

Contact:
Bij het invullen van het aanmeldingsformulier is het belangrijk om een telefoonnummer te noteren waarop u het beste te bereiken bent ten tijde van de lessen. Dit zodat we u altijd kunnen contacteren mocht dit noodzakelijk zijn. Uw telefoonnummer zal via de presentielijst aan de trainsters gecommuniceerd worden. Verder vragen we u om een e-mailadres in te vullen aangezien vrijwel alle communicatie via de mail geschiedt (waaronder belangrijke wijzigingen en de twee maandelijkse nieuwsbrief).
Ook voor u als ouders is het natuurlijk belangrijk om de trainster van de betreffende groep te kunnen bereiken (bijvoorbeeld in geval van afwezigheid of bij vragen). Hierom zal u van de trainster een visitekaartje met alle benodigde gegevens ontvangen. 

Afmelden als lid:
Afmelden als lid kan alleen schriftelik via onze ledenadministratie gebeuren. Dit kan door een email te sturen naar ledenadministratie@tvpatrick.nl of door een afmeldingsformulier bij de trainster in te leveren. Mondelinge afmelding bij de trainster voldoet niet!
Het afmeldingsformulier kunt u via de trainster krijgen of kunt u via deze link downloaden. 

Per 1 september 2016 is de opzegtermijn van het lidmaatschap gewijzigd. Opzegging van het lidmaatschap is sinds de genoemde datum mogelijk per de eerste van de maand met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld het lidmaatschap opzegt per 1 oktober (de opzegging dient dan voor 1 oktober bij de ledenadministratie binnen te zijn), dan dient de contributie te worden betaald tot en met oktober. Het laatste contributiebedrag zal dan geïncasseerd worden vóór 8 november.

Wijzigingen:
Voor ons en uw gemak is het van belang dat wijzigingen in contactgegevens aan de ledenadministratie worden doorgegeven.


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix